TAKLACIKUSLAR.COM

İstanbullu

İstanbullu Güvercin

Çakmaklı İstanbullu

Çakmaklı İstanbullu

İstanbullu güvercin cinsi, dünyada “Damascus” ismi ile bilinmektedir. Arapça’da Suriye’nin başkenti Şam’a Damascus denilmektedir. Dünyada Damascus veya Damascene olarak tanınan bu kuşlar, şimdilerde yurdumuzda ise “İstanbullu”, “Ela göz” “Karagöz” ve “Muz” gibi isimlerle bilinirler. Lübnan’da ise bu güvercinlere “Booz” denilmektedir. Kendine özgü belirgin bir formu ve rengi bulunan bu kuşlar, şimdilerde Şanlıurfa ilimiz ve çevresinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Bu güvercin ırkının köken olarak çok eski zamanlardan gelme bir ırk olduğu bilinmektedir. Irksal özelliklerini bu zamanlarda da belli bir oranda koruyabildiği için, dünyada bu manada eşine az rastlanır ırklardan biri olduğu söylenebilir. Eski Mısır papirüslerinde ve taş oymacılığında bu güvercin ırkına ait figürler ve resimler bulunması, İstanbullu güvercinlerin geçmişinin çok eskilere dayandığını göstermektedir. Eski Mısır’da bereket tanrıçası ile birlikte görülen bir kuştur.

Eskiden Arabistan yarımadasında bu güvercinlere Mahomet (Muhammet) denilmekteydi. Böyle isimlendirilmelerinin belli bir dinsel inanış temelinde oluştuğu bilinmektedir. Bu ırk 1600’lü yıllarda İran ve Osmanlı devletinde de yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu ırk ilk kez 1868 yılında, Osmanlı padişahı Abdülaziz döneminde İstanbul’dan İngiltere’ye gönderilmiştir. İngiltere kanalı ile sonradan diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır. Güvercinlerin Avrupa’ya yayılmalarını takiben bu güvercinlerin ismi de değişmiştir. Bu tarihten sonra bu kuşlara Damascus denmeye başlanmış ve Muhammet adı terk edilmiştir. Günümüzde de bu isimle dünyada bilinmektedir.

İstanbullular uçuş özellikleri bakımından gerdanlı(dewlap) ırklarına benzerler. Filo uçucusu olarak kullanılırlar. Havadaki görünüşleri oldukça etkileyicidir. Göğüsleri biraz daha öne çıkık ve geniştir. İstanbullularda göz rengi, kırmızıya yakın koyu portakaldır. Gözler parlak olur ancak gözlerde dikkati çeken önemli bir özellik gözlerinin biçimidir. Gözler biraz büyük, çok daha alımlı ve güzeldir. Kısa ve kalın olan gaga siyah renklidir. Ayak tırnakları siyahtır. Ayaklar kırmızı ve paçasızdır.

İstanbullu

İstanbullu

İstanbullu ırkında belli bir renk standardı bulunmaktadır. Bu güvercinler mavi renginde olurlar. Bu renk, taklacı güvercin ırkımızdaki boz(sabuni) gibidir. Vücut açık renklidir. Göğüs üzerinde kına bulunmaz. Vücudun üzerinde herhangi bir renk yaması, yoktur. Bu güvercinler genellikle şeritlidir. Şeritleri koyu siyah tonda ve her iki kanadın üzerinde iki sıra olarak bulunur. İstanbulların pullu(çakmaklı) olan tipleri de vardır. Bu tipleri renk olarak taklacı güvercinlerimizdeki çakmaklı gibidirler ancak yurdumuzda fazla yaygın değildirler. İstanbullu ırkının Bağdadi ırkı ile kırılması sonucu “şafra” adı verilen kırma bir ırk geliştirilmiştir. Şafralarda renk çeşitliliği daha fazladır. Şafraların mavi renk ve pullu tipleri İstanbulluya benzerler ancak daha iri vücutları, uzun ayakları ve burun eti yoğunluklarının daha fazla olmasıyla ilk bakışta ayırt edilebilirler.

Bir Cevap Yazın